Recht van herroeping

U heeft het recht om dit contract binnen de veertien dagen te herroepen zonder opgave van reden. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van sluiting van het contract.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

REMONDIS Belgien SPRL
Rue de l'Eau Rouge 3
4970 Stavelot
Belgique

Tel.: +32 (0) 800 54 438
E-Mail: info-webshop@remondis.com

Door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen en ons uw persoonlijke bestelgegevens bezorgen. 

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst ontvangen hebben, terugbetalen.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

Indien u heeft verzocht om de diensten te beginnen tijdens de opzegtermijn, betaalt u ons een redelijk bedrag dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten op het moment dat u ons op de hoogte stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract in vergelijking met de totale omvang van de diensten die in het contract zijn voorzien.

Als u nog meer vragen heeft, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Laatst bekeken

Container Hotline:
+32 (0) 800 54 438

Toiletten Hotline:
+32 (0) 80 88 03 70

REMONDIS-shop