Privacy- en Cookiebeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. Hierna zouden wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze webpagina's willen informeren.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor deze webpagina's is de firma
REMONDIS Belgien SPRL
Route de l'Eau Rouge 3
4970 Stavelot
Voor bijkomende gegevens over onze onderneming verwijzen wij naar ons >Impressum.

Protocolleringen
Bij het gebruik van de website worden tijdelijk bepaalde verbindingsgegevens en door uw internetbrowser beschikbaar gestelde gegevens opgeslagen. Voor de exploitatie van de webshop worden volgende gegevens geprotocolleerd: 

•  IP-adres van de oproepende computer
  Besturingssysteem van de oproepende computer
•  Browserversie van de oproepende computer
•  Naam van het opgevraagde bestand
  Datum en uur van de opvraging
  Overgedragen hoeveelheid gegevens
•  Verwijzende URL
•  Verbindingsprotocollering
 

Voor zover deze informatie persoonsgebonden is, gebruiken wij deze alleen voor de exploitatie van de webshop en ter handhaving van de vertrouwelijkheid en integriteit van de met onze IT-systemen verwerkte persoonsgegevens (inclusief voor technische doeleinden van de netwerkcommunicatie, voor de opsporing van fouten en storingen en ook om aanvallen af te slaan). Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 f lid 1 lit. f DSGVO (AVG, Algemene verordening gegevensbescherming). Het IP-adres wordt na uiterlijk 7 dagen door ons gewist. De resterende gegevens kunnen niet meer aan een bepaalde persoon gekoppeld worden. Ook houden we bij of er een eerste registratie heeft plaatsgevonden om het gebruik van de mailbox, de contractuele levering en levering van facturen en/of andere documenten te controleren. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG. Bovendien gebruikt REMONDIS deze informatie over het gebruiksgedrag in geanonimiseerde vorm met het oog op een op de behoeften afgestemde vormgeving en verbetering van de webshop. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf "Cookies".

Uw rechten als betrokken persoon
Op aanvraag zullen wij u er schriftelijk of elektronisch over informeren, of en welke gegevens over uw persoon bij ons opgeslagen zijn (art. 15 AVG) en de door u ingevoerde gegevens met betrekking tot de schrapping (art. 17 AVG), correctie (art. 16 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) alsook de overdracht (art. 20 AVG) van uw persoonsgegevens toetsen en, wanneer er aan de voorwaarden voldaan wordt, doorvoeren. Gelieve u hiervoor te richten tot:

REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG
Data Protection Officer
REMONDIS Belgien SPRL
Route de l'Eau Rouge 3
4970 Stavelot

Hetzelfde geldt indien u uw toestemming voor de verzameling of voor het gebruik van persoonsgegevens gegeven hebt en deze wenst te herroepen. Een dergelijke toestemming kunt u te allen tijde met het oog op de toekomst per e-mail of brief herroepen.

Recht van beroep
Voor zover u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig gebeurt, kunt u bij een toezichthoudende autoriteit een klacht indienen. Een lijst met de gegevensbeschermingscoördinatoren en hun contactgegevens kunt u via volgende link opvragen: 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg

Contactformulier/infobestellingen
In het belang van de communicatie met de klanten en prospecten bieden wij op onze webshop een contactformulier aan, aan de hand waarvan u informatie over onze producten kunt opvragen of algemeen contact kunt opnemen. Naast de vrijwillige gegevens en de inhoud van uw bericht verlangen wij de vermelding van volgende informatie van u: E-mailadres voor geregistreerde gebruikers worden ook de gebruikersnaam en de aanhef, voor- en achternaam (opgeslagen in het profiel) doorgegeven. Wij hebben deze gegevens nodig om uw (aan)vraag te behandelen, u correct aan te spreken en u een antwoord te zenden. (Aan)vragen die via het contactformulier binnenkomen, worden als e-mail opgeslagen en er regelmatig op gecontroleerd, of er gegevens gewist kunnen worden. Indien gegevens in het kader van een relatie met een klant of prospect niet verder noodzakelijk zijn of een tegenstrijdig belang van de klant zwaarder weegt, zullen wij de betreffende gegevens na uiterlijk 180 dagen wissen, voor zover hiervoor geen wettelijke bezwaarplichten in de weg staan. Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f AVG. Voor zover de contactopname plaatsvindt om de weg te banen voor contractuele relaties is de wettelijke basis art.6 lid 1 lit. b AVG. 

Klantenserviceaccount
U kunt ook een klantaccount aanmaken waar u uw bestellingen kunt bekijken en beheren. De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, zijn afgeleid van het invoermasker en worden gebruikt voor het gebruik van onze diensten en producten. Als u uw klantaccount heeft opgezegd, worden de daarin opgenomen gegevens gewist, tenzij opslag om commerciële of fiscale redenen noodzakelijk is.

In het kader van de registratie en de hernieuwde aanmelding of het gebruik van onze online diensten, besparen wij uw IP-adres en de tijd. De opslag vindt plaats in het belang van de bescherming tegen misbruik en ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen te vervolgen of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met artikel 6 lid 1, onder c), van de DSGVO. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of verwijderd.

Betalingsgegevens
Om de betaling te verwerken, geven we de nodige gegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling belast is.

(1) ADYEN  
Voor het afhandelen van een de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van ADYEN. ADYEN verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. ADYEN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. ADYEN behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van ADYEN dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. ADYEN bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. De volledige Adyen privacy policy kun je via volgende link bekijken: https://www.adyen.com/nl_NL/policies-and-disclaimer/privacy-policy 

Gegevensoverdracht aan derden en buiten de EU
Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als u toestemming heeft gegeven voor de doorgifte, als de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de aanbiedingen of diensten waarvan u gebruik wilt maken, of als er anderszins een wettelijke bevoegdheid bestaat om de gegevens door te geven en de bescherming van uw belangen die het waard zijn om beschermd te worden, gewaarborgd is.
De volgende presentatie biedt een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun verklaringen inzake gegevensbescherming, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al zijn genoemd, de mogelijkheid om bezwaar te maken (de zogenaamde opt-out).

(1) Google Diensten
Deze site maakt gebruik van Google Analytics, Google Fonts en Google Maps. Provider van deze diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS).
Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics, Google Fonts en Google Maps wordt een passend niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door Google Inc. in het kader van haar deelname aan het zogenaamde "Privacy Shield" en de maatregelen die Google neemt op het gebied van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in de EU. Zie ook de volgende informatie over Google Analytics, Google Fonts en Google Maps.

(2) Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics wordt gebruikt in het belang van het ontwerpen en verbeteren van de website om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en om onze site af te stemmen op de eisen van de klant. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Deze site maakt ook gebruik van Google-API's, een programma-interface die door Google wordt aangeboden. In het kader van dit gebruik kunnen gegevens, zoals met name het IP-adres, ook aan Google worden doorgegeven. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "anonymizeIp" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen. 
U kunt het verzamelen door Google Analytics voorkomen door gebruik te maken van een zogenaamde opt-out-cookie.
Informatie over de privacy- en gebruiksvoorwaarden van Google Analytics vindt u op: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html 

(3) Google Web Fonts
Voor een eenvormige weergave van lettertypes maken wij gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google beschikbaar gesteld worden. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Te dien einde moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google maken. Hierdoor wordt Google erover geïnformeerd dat via uw IP-adres onze website opgeroepen werd. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een eenvormige en aansprekende weergave van onze online-aanbiedingen. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 lit. f AVG. 
Bijkomende informatie over Google Web Fonts vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/
U kunt uw browser zodanig instellen, dat de lettertypes niet door de Google-servers geladen worden worden (bv. door de installatie van Add-Ons). Indien uw browser de Google Fonts niet ondersteunt of u tegen de toegang tot de Google-servers ingaat, wordt de tekst in het standaard lettertype van het systeem weergegeven. Gelieve in acht te nemen dat onze website daardoor niet meer met ons Screendesign overeenstemt. 

(4) Google Maps
IIn het belang van een aansprekende weergave van onze online-aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen maken wij via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Om van de functies van Google Maps gebruik te maken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 lit. f AVG. 
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/
Indien u met de toekomstige overmaking van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps niet akkoord gaat, bestaat de mogelijkheid om de internetdienst van Google Maps volledig te deactiveren doordat u de toepassing JavaScript in uw browser uitschakelt. Van Google Maps en daardoor ook van de weergave van kaarten op deze website kan dan geen gebruik gemaakt worden. Gelieve in acht te nemen dat bij een deactivering van JavaScript ook andere functies, die wij u op onze website wensen aan te bieden, niet meer functioneren. 

(5) Bing Universal Event Tracking (UET)
Deze website maakt gebruik van Bing Ads, een programma van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, dat gegevens verzamelt en opslaat waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze dienst stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te volgen wanneer ze naar onze website komen via advertenties van Bing Ads. Als u onze website binnenkomt via zo'n advertentie, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Een Bing UET-tag is opgenomen op onze website. Dit is een code die samen met de cookie wordt gebruikt om wat niet-persoonlijke informatie op te slaan (tijd die op de site wordt doorgebracht, gedeelten van de site die worden benaderd) over uw gebruik van de site. Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld. Bing Ads wordt gebruikt in het belang van het ontwerpen en verbeteren van de website om te voldoen aan de behoeften van onze klanten en om onze site af te stemmen op de eisen van de klant. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Microsoft heeft zich onderworpen aan het privacyschild.
De verzamelde informatie wordt overgebracht naar Microsoft-servers in de VS en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. Als u niet akkoord gaat met het verzamelen van de informatie, kunt u de instelling van cookies uitschakelen via de instellingen van de internetbrowser die u gebruikt. Via de Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/choices/ kunt u controleren welke van de deelnemende sites cookies in uw browser plaatsen en deze uitschakelen. Daarnaast kan Microsoft gebruik maken van cross-device tracking om uw gebruiksgedrag op meerdere van uw elektronische apparaten te volgen, waardoor we gepersonaliseerde advertenties op Microsoft-webpagina's en -apps kunnen weergeven.U kunt dit gedrag uitschakelen op https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=nl-NL.  
Voor meer informatie over Bing's analytische diensten kunt u terecht op de Bing Ads website: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2
Voor meer informatie over privacy bij Microsoft en Bing, zie het Microsoft Privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Cookies
Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die door uw browser op uw harde schijf opgeslagen worden. Wij maken ook gebruik van zogenaamde sessiecookies. Deze dienen om een afdoende verbinding tussen u en onze website tot stand te brengen. Daarvoor wordt enkel en alleen een toevallig getal opgeslagen. De sessiecookie wordt bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd. 
Indien u geen cookies op uw computer (of een ander apparaat) wenst toe te laten, kunt u deze in uw internetbrowser deactiveren. Dit kan echter de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de website in negatieve zin beïnvloeden. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking door cookies met het oog op de exploitatie van de website is art. 6 lid 1 lit. f AVG. 

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:
Technisch noodzakelijke cookies
Les cookies du shopware pour assurer le bon fonctionnement du magasin REMONDIS. Sans ces cookies, certains services ne peuvent pas être fournis.
 Adyen cookies
 CSRF-Token
 Cookie instellingen
 Customized Caching
 Geselecteerde winkel
 Individuele prijzen
 Klantherkenning
 Ontken alle cookies
 Session
 Valutawissel

Functionele cookies
Functionele cookies om de prestaties en het comfort van de website te optimaliseren en om verschillende functies over te nemen (bijv. taalinstellingen).
 Met het verlanglijst kunt u artikelen vergelijken en bewaren voor later.

Statistik- und Tracking-Cookies
Prestatiecookies die informatie verzamelen over hoe u de site gebruikt. Deze helpen ons om de inhoud van onze website af te stemmen op uw behoeften en om onze website voor u te verbeteren. 
• _Eindapparaatdetectie; de detectie van eindapparaten registreert het aandeel van mobiele apparaten
• Google Analytics Tracking Cookie
 Partnerprogramma Cookie

Laatst bekeken

Container Hotline:
+32 (0) 800 54 438

Toiletten Hotline:
+32 (0) 80 88 03 70

REMONDIS-shop